നവംബര്‍ 13 ലഹരിവിരുദ്ധ ദിനമായി ആചരിക്കും

കോട്ടയം: നവംബര്‍ 13 ഞായറാഴ്ച മലങ്കര ഓര്‍ത്തഡോക്‌സ് സഭ ലഹരി വിരുദ്ധ ദിനമായി ആചരിക്കും. ഓര്‍ത്തഡോക്‌സ് സഭ നടപ്പാക്കിവരുന്ന DRUXIT(ലഹരിയില്‍ നിന്നുളള വിടുതല്‍) പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഈ ആചരണം. എല്ലാ ഇടവകകളിലും കുട്ടികളേയും യുവജനങ്ങളേയും ഉള്‍പ്പെടുത്തി വിവിധ പരിപാടികള്‍ സംഘടിപ്പിക്കും. ലഹരി വിരുദ്ധ പ്രമേയം വായിക്കും. ലഹരി വിരുദ്ധ റാലിയും നടത്തപ്പെടുന്നതാണ്.

Exit mobile version